2015.gadā paveiktais

Labdarības fonds “Smaids”

“Smaids” sniedza palīdzību bērniem un pusaudžiem ar veselības problēmām:

 • 9 g.v. Alīsei pēc bērnu cerebrālas triekas apmaksātas reitterapijas un fizioterapijas nodarbības Vaivaru rehabilitācijas centrā par 236,00 EUR.
 • 17 g.v.Danielam, kurš sirgst ar diabētu, apmaksāta insulīna sūkņa iegāde par 2107,70 EUR.
 • 750,00 EUR pārskaitīti “Palīdzēsim.lv” projektam palīdzības sniegšanai 6 g.v. Emīlijai, 4,7 g.v.Jānim un 12 g.v.Ērikai.
 • 925,00 EUR pārskaitīti Bērnu centram “Ligzdiņa” pārtikas pakām ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām Valmierā, launagam bērnu centros Smiltenē un Ēvelē un vasaras nometnei riska grupas bērniem un pusaudžiem.

Bērnu centrā “Ligzdiņa” paveiktais

Palīdzība ar pārtiku:

 • Ar VAS “Latloto” atbalstu sociāli neaizsargāto ģimeņu bērniem skolu brīvlaikos izdalījām 819 brīvpusdienu porcijas.
 • Launagu paēda ap 50 audzēkņi Smiltenē un Ēvelē.
 • Rīgā un Valmierā reizi mēnesī pārtikas pakas izdalītas 8 maznodrošinātām ģimenēm, kurās aug 20 bērni, 10 no tiem ar invaliditāti.
 • Rīgā ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām dāvinātas Ziemassvētku paciņas.

Bezmaksas nodarbības riska bērniem un audzinoši pasākumi pusaudžiem ar uzvedības problēmām:

Ziedot.lv atbalstītā projekta “Štābiņš” ietvaros no 20 līdz 51 audzēkņu Smiltenē:

 • Dabas zinību un matemātikas nodarbībās “Mācībprieks” pārliecinājās, ka arī eksaktie priekšmeti var būt saistoši.
 • 2 reizes mēnesī bērniem psiholoģisko atbalstu sniedza un speciālās nodarbības vadīja sociālo pakalpojumu aģentūras projektu vadītājs Kaspars Meļņikonis, sadarbojoties ar sociālā dienesta un skolu speciālistiem. Tika veikts darbs ar “grūtajiem pusaudžiem” no nelabvēlīgām ģimenēm.
 • Par projekta līdzekļiem iegādāts jauns sporta inventārs un mācību līdzekļi.

Radošās un sporta aktivitātes:

 • Bērni piedalījās stafetēs, spēlēja hokeju, basketbolu, tautas bumbu, tenisu, badmintonu, biljardu, galda futbolu un citas galda spēles.
 • Audzēkņi asināja prātu viktorīnās, risināja “prāta mežģus”, sacentās šahā un dambretē, mācījās spēlēt mūzikas instrumentus, paši veidot uzlīmes.
 • Valentīndienā piedalījāmies “Labdarības skolā”, kuru organizēja Valmieras novada fonda projektu vadītājs un “Ligzdiņas” skolotājs Mārcis Bogdanovs.
 • Bērni gatavoja dāvanas veciem ļaudīm no Smiltenes sociālās aprūpes nodaļas.
 • Bērni veidoja dekorus Lieldienām un dāvanas Māmiņu dienai.
 • Sagaidot Adventi, radošajā darbnīcā tapa apsveikumi un dāvanas “Ligzdiņas” draugiem un atbalstītājiem. Bērnus ar brīnišķīgām piparkūkām iepriecināja uzņēmuma “Ozolu maize” saimniece.

Ekskursijas un pasākumi:

 • Pavasarī un rudenī bērni piedalījās Smiltenes bērnu centra teritorijas sakopšanā – pļāva zāli un grāba lapas. Ik reizi pēc nodarbībām audzēkņi palīdzēja sakopt nodarbību telpu.
 • Martā braucām un “Ahhaa” zinātnes centru Igaunijā, ka arī apmeklējām planetāriju un 3D kino.

 • Aprīlī pārgājienā mācījāmies atpazīt meža augus un staigāt pa virvi.
 • Jūnijā orientēšanās sacensībās Cērtenes pilskalnā meklējām apslēpto mantu un trenējām veiklību uz sporta rīkiem.
 • Jūlijā notika ekskursija ar nakšņošanu teltīs mežā un zupas vārīšanu uz ugunskura. Bērni rādīja savus priekšnesumus, dziedāja kopā ar Mārci viņa ģitāras pavadījumā. Vācām ārstniecības augus un mācījāmies tos atpazīt pēc smaržas.
 • Augustā mācījāmies par pasaules un Latvijas dzīvniekiem, gatavojoties Rīgas zoodārza apmeklējumam – “Swedbank” dāvinātai ekskursijai mūsu audzēkņiem.
  Apmeklējām arī jūru, peldējāmies un cēlām smilšu pilsētiņu.
 • Septembrī piedalījāmies talkā “Imanta Ziedoņa pēdās” Brantu pagastā kultūrvēsturisko vietu sakopšanā. Attīrījām vecos robežakmeņus, izveidojām zaru žogu, lējām vaska sveces. Pie ugunskura tika vārīta zupa, ceptas desiņas, klausījāmies pasākuma vadītāja Jāņa Puntuļa pašdarināto instrumentu skaņas un dziedājām pie ugunskura. Bērni bija sajūsmā par trušu saimi, ko varēja arī apmīļot.


 • Valsts svētkos spēlējām viktorīnu par Latvijas dabu, likām kopā Latvijas puzli, dziedājām latviešu karavīru dziesmas un skatījāmies mācību filmas.
 • Ar Smiltenes pašvaldības atbalstu braucām mācību ekskursijās, tajā skaitā uz Saules muzeju.
 • Čaklākiem darbā un mācībās bērniem centrs “Bowlero” dāvināja skaistu boulinga spēles vakaru.
 • SIA “Maxima” ir Bērnu centra “Ligzdiņa” atbalstītāji no tā darbības sākuma.
  Ziemassvētku labdarības koncertā veikalā “Maxima” Valmierā dziedāja “Ligzdiņas” bērni kopā ar multimākslinieku Mārci Bogdanovu, kurš prot spēlēt dažādus instrumentus.
  Koncerta laikā tika saziedots 217,30 EUR mazo Valmieriešu, Smilteniešu un Ēveliešu atbalstam.
  Mazie dziedātāji bija ārkārtīgi lepni, ka spējuši palīdzēt saviem vienaudžiem un laimīgi par gardām dāvanām no “Maxima” kolektīva un brīnišķīgām veltēm un sātīgām pusdienām, ko bija sarūpējuši kafejnīcas “Bastions” darbinieki.

Vasaras nometnes:

 • Ar Smiltenes pašvaldības un fonda “Smaids” atbalstu audzēkņi pavadīja 10 brīnišķīgas dienas Tūjā, Kaspara Meļņikoņa populārajā nometnē “Atklāj sevi”.

2014. gadā paveiktais

Labdarības fonds “Smaids”

“Smaids” sniedza palīdzību bērniem un jauniešiem ar veselības problēmām:

 • 1000.00 EUR pārskaitīti bērnu slimnīcas fondam Dāvja ārstēšanai Filadelfijas bērnu slimnīcā.
 • Iegādāti insulīna sūkņa papildelementi ar cukurslimību sirgstošajam Danielam no Smiltenes par 3646.56 EUR.
 • Alisei no Jūrmalas apmaksātas smilšu terapijas un reitterapijas nodarbības par 321.00 EUR.
 • Bērnu centra “Ligzdiņa” audzēkņiem no riska ģimenēm palīdzēts iegādāties vitamīnu komplektus par 300.00 EUR.
 • Ar pārtikas un pirmās nepieciešamības precēm atbalstīta smagi slimās Lindas ģimene par 1080.00 EUR.
 • Par 170.00 EUR iegādāti kancelejas komplekti akcijā “Skola sauc”.

Bērnu centrs “Ligzdiņa”

Bezmaksas nodarbības un palīdzība ar pārtiku

 • 2014.gadā bērnu centru Smiltenē apmeklēja līdz 57 bērni no sociāli neaizsargātām un riska daudzbērnu ģimenēm. Audzēkņi paēda launagu un vairākas reizes mēnesī saņēma palīdzību ar pārtikas pakām.
 • No oktobra līdz janvārim, arī skolas brīvlaikos, kad bērni nesaņem brīvpusdienas skolās, sadarbībā ar Smiltenes tehnikuma ēdnīcu, izsniedzām ap 200 brīvpusdienu porciju bērniem no riska ģimenēm.
 • Palīdzību ar pārtiku reizi mēnesī sniedzām 5 daudzbērnu ģimenēm, kurās aug arī bērni ar īpašam vajadzībām Valmierā un Rīgā.
 • Sadarbībā ar Ēveles pamatskolu un biedrību “Pāvulēni”, 16 sākumskolas bērniem katru darba dienu nodrošinājām bezmaksas nodarbības un launagu.
 • Sadarbībā ar Valmieras novada fondu, rīkojām nodarbības bērniem no riska ģimenēm,bērni arī paēda launagu.

Radošās un izglītojošās nodarbības

 • Smiltenes audzēkņi 2 reizes nedēļā darbojās radoši, sportoja, siltajā laikā peldējās un piedalījās sakopšanas talkās.
 • Smiltenes audzēkņi iesaistījās projektā “Mācībprieks”, lai uzlabotu skolas sekmes un pārliecinātos, ka eksaktie priekšmeti var būt interesanti. Nodarbībās izmantojām informācijas tehnololģiju iespējas, pateicoties LAD projektā iegūtajam finansējumam iepriekšējos gados.

Vasaras nometnes

 • No 2014.gada 11. – 15.augustam sadarbībā ar Ēveles pamatskolu un biedrību “Pavulēni” ar SIF atbalstu sarīkojām vasaras nometni “Raibās dienas Ēvelē” ar mūsu audzēkņu un diasporas bērnu piedalīšanos.
  Bērni bija sajūsmā par ekskursiju Ventspilī un Pūres šokolādes muzeju. Apmeklējām Imanta Ziedoņa kapavietu un skaitījām dzeju.
 • Sadarbībā ar biedrību Undīne, jūlijā Smiltenes audzēkņi piedalījās radošajā nometnē Secē – kopā apguvām meža gudrības, vācām zāļu tējas, sportojām, spēlējām teātri, veidojām rotājumus, kostīmus un vēja zvanus no dabas materiāliem, gatavojām svilpītes un smaržīgās vannas bumbas.

   

 • Ar ziedot.lv atbalstu audzēkņi no Smiltenes varēja piedalīties sporta nometnē “Atklāj sevi” augustā.

Izglītojošie un kultūras pasākumi

  • Ar aktīvā tūrisma centra “Eži” atbalstu, Smiltenes un Valmieras audzēkņi augustā piedalījās ekskursijā ar kuģīti pa Gauju un Tūjas pludmales apmeklējumu.
  • Smiltenieši un valmierieši brauca uz baleta izrādi ”Karlsons”, pirms tam iepazinās ar pasaku par Karlsonu.

 

 • 18 novembrī devās uz zinātnes centru Zili brīnumi un festivālu “Staro Rīga”.
 • Ēveles audzēkņi devās uz Nacionālās bibliotēkas jaunām telpām, decembrī ar ziedot.lv atbalstu apmeklēja Nacionālā teātra izrādi “Sudraba slidas” un kopā ar Smiltenes bērniem viesojās Baldones observatorijā.

 

 

 • Septembrī Smiltenē notika zinātnes centra “Zili brīnumi” lekcija un oktobrī – lekcija par savstarpējām attiecībām skolā un sevis motivēšanu mācībām.
 • Smiltenes audzēkņi veidoja dāvanas un gatavojās labdarības koncertam Smiltenes slimnīcas sociālās aprūpes nodaļas iemītniekiem. Bērni dziedāja skolotāja ģitāras un saksofona pavadībā, apmeklēja arī gulošus vecos cilvēkus un uzdāvināja 42 pašdarinātas ziemassvētku dāvanas.

2013.gadā paveiktais

Bērnu ārstēšanai un veselībai

Labdarības fonds “Smaids”

 • Sniedza palīdzību ar diabētu slimajiem Danielam – 817 Ls un Artim no Preiļiem – 513 Ls.
 • Karmenai no daudzbērnu ģimenes Smiltenē uzlabots sakodiens – 386 Ls.

Bērnu centrā “Ligzdiņa”

 • Smiltenes audzēkņiem no sociāli neaizsargātām ģimenēm izdalīti 45 vitamīnu komplekti.

Palīdzība ar pārtiku

Bērnu centrā “Ligzdiņa”

 • 57 audzēkņi no sociāli neaizsargātām un riska ģimenēm Smiltenē un 30 audzēkņi Valmierā apmeklēja bezmaksas nodarbības un paēda launagu.
  Pārtikas pakas saņēma 40 mazie smiltenieši.
 • Sadarbībā ar Sociālo pakalpojumu aģentūru Rīgā atbalstījām ar pārtiku ap 20 riska ģimeņu bērnus.

Radošās un izglītojošās nodarbības

Kultūras un izglītības fonds “Upe”

 • Katru nedēļu rīkoja radošas darbnīcas bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.

Bērnu centrā “Ligzdiņa”

 • Smiltenē par LAD un ELFLA projektu konkursā iegūto finansējumu ierīkoja nelielu multimēdiju telpu, lai nodarbībās izmantotu moderno tehnoloģiju iespējas.
 • Martā kopā ar Lieldienu zaķi krāsojām olas un pildījām āķīgus uzdevumus.
 • Valmieras audzēkņi paši noorganizēja radošu konkursu un vadīja pasākumu.
 • Vecāki, skolotāji, jaunākie brāļi un māsas bija skatītāji.
 • Audzēkņi Smiltenē un Valmierā gatavoja dāvanas Māmiņu dienai.
 • Valmieras bērni paši sarīkoja teātra izrādi savām mammām.
 • Smiltenieši piedalījās ZAAO akcijā “Atkritumu šķirošana”, gatavoja dekoratīvus “augļus” no nevajadzīgiem iepakojumiem un dekorēja simbolisko koku pilsētas centrā, kā arī iesaistījās viktorīnā par atkritumu šķirošanu.
 • Rīkojām pirmsskolas pasākumu Smiltenē, kurā Pepija iesaistīja bērnus sportiskās nodarbībās un piedāvāja atjautīgus uzdevumus. 7 grūtībās nonākušie bērni saņēma dāvanu kartes skolas piederumiem.
 • Kopā ar bērniem rīkojām sakopšanas talkas Smiltenē un Valmierā.
 • Siltajā laikā sportojām mūsu spēļu laukumos, peldējāmies, spēlējām basketbolu, pilnveidojām futbola spēles prasmes brīvprātīgā trenera vadībā. Valmieras audzēkņi paši sarīkoja sporta dienu.

 • Bērni abās “Ligzdiņas” filiālēs radoši darbojās, spēlēja šahu, galda spēles un zīmēja.
 • Mārtiņdienā gatavojām “mūzikas instrumentus” no kartona, kopā ar Mārtiņgaili mācījāmies dziesmas, dejas un ticējumus.
 • Valsts svētkos bērni gatavoja radošos darbus datorgrafikas tehnikā, veltītus Latvijas 95 gadu jubilejai.
 • Radošo darbnīcu sveču dekorēšanā akcijai “Eņģeļi pār Latviju”, kā brīvprātīgais vadīja pazīstamais florists un uzņēmējs Aivis Megris. Bērni veidoja arī Ziemassvētku vainagus kā dāvanas saviem vecākiem un “Ligzdiņas” atbalstītājiem.

Vasaras nometnes

Kultūras un izglītības fonds “Upe”

 • Rīkoja ikgadējo vasaras nometni bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.

Bērnu centrā “Ligzdiņa”

 • Jūlijā Smiltenes un Valmieras audzēkņi piedalījās sporta nometnē “Atklāj sevi” un radošajā nometnē pie jūras ar Pasaku mājas “Undīne” apmeklējumu.
 • Bērni pina un laboja zaru žogu, piedalījās radošās un sportiskās aktivitātēs, apmeklēja pasākumu ar “Einšteina” laboratoriju.

Izglītojošie un kultūras pasākumi

Bērnu centrā “Ligzdiņa”

 • Februārī apmeklējām LNO baleta izrādi “Apburtā princese”. Pirms brauciena uz teātri lasījām pasaku un skatījāmies multfilmu par šo tematu.
 • Aprīlī Smiltenes un Valmieras audzēkņi devās uz Tartu “Ledus laikmeta centru”. Pirms ekskursijas mācījāmies par Ledus laikmetu, klimata izmaiņām un tā laikmeta dzīvniekiem, sagatavojām bērnu zīmējumu izstādi, ko nogādājām “Ledus laikmeta centrā”. Bērni apmeklēja arī Tartu akvaparku.
 • Septembrī smiltenieši un valmierieši devās uz kosmosa festivālu Priekuļu lidlaukā, kur gatavoja ar saspiestu gaisu darbināmus lidaparātus, iepriekš bērni mācijās par aeronautikas un kosmonautikas vēsturi.
 • Rudenī Smiltenes bērni apmeklēja uguns skulptūru festivālu Rīgā, priecājās par ledus skulptūrām, uguns šovu un svētku salūtu.
 • Decembrī Jogita Pūpola kopā ar mākslinieku Kašeru sarīkoja Ziemassvētku labdarības pasākumu Smiltenes un Valmieras audzēkņiem. Bērniem Ziemassvētku dāvanas sarūpēja Smiltenes uzņēmums “Ozolu maize” un lielus un garšīgus kliņģerus Valmieras kafejnīca “Bastions”, māksliniekus ar svētku maltīti pacienāja kafejnīca “Mūza”.

2012.gadā paveiktais

Bērnu ārstēšanai un veselībai

Labdarības fonds “Smaids”, turpinot projektu “Mazajiem mīluļiem”:

 • palīdzēja Lindas ģimenei no Līvāniem nodrošināt meitas aprūpi – 560 Ls
 • 14 gadīgajam Danielam, kurš sirgst ar 1.līmeņa cukura diabētu, iegādāti insulīna sūkņa palīgelementi pastāvīgas, normālas dzīves nodrošināšanai – 705,77 Ls
 • Karmenai no daudzbērnu ģimenes Smiltenē, kurā ir arī divi 2.grupas invalīdi, uzsākta ārstēšana nepareizam sakodienam veselības un pašsajūtas uzlabošanai – 250 Ls

Bērnu centrā “Ligzdiņa”:

 • Izdalīti vitamīnu komplekti 34 un zobu pastas 38 audzēkņiem.

Palīdzība ar pārtiku

Bērnu centrā “Ligzdiņa”:

 • 50 audzēkņu no sociāli neaizsargātām ģimenēm dienas centrā Smiltenē 2 reizes nedēļā varēja apmeklēt bezmaksas nodarbības un paēst tējas pauzēs.
 • Pārtikas pakas ik nedēļu saņēma līdz 35 audzēkņiem.
 • Katru nedēļu vietējie zemnieki ar savu produkciju atbalstīja ģimenes, kurās aug vairāk kā 70 bērnu.
 • Ar Valmieras pašvaldības atbalstu turpināja darboties rotaļu istaba riska ģimeņu bērniem Valmieras sociālajā mājā. Bezmaksas nodarbības un launagu apmeklēja no 7 līdz 28 bērni dienā 3 – 5 reizes nedēļā.
 • 2 bez vecāku gādības palikuši bērni ar SIA „Kantīne B” atbalstu regulāri varēja paēst labdarības pusdienas.
 • Uzsākta sadarbība ar Sociālo pakalpojumu aģentūru Rīgā riska ģimeņu bērnu atbalstam ar pārtiku pēc krīzes centrā “Mīlgrāvis” saņemtās rehabilitācijas.

Radošās un izglītojošās nodarbības

Kultūras un izlītības fonds “Upe”:

 • 2 reizes nedēļā mācību gada laikā rīkoja bezmaksas radošās nodarbības bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.

Bērnu centrā “Ligzdiņa”:

 • Oktobrī 3 bērni saņēma mācībām nepieciešamos 2 lietotu datoru komplektus no anonīmajiem ziedotājiem.
 • Mazie smiltenieši iesaistījās bezmaksas pērļošanas nodarbībās, gatavoja dāvanas Māmiņu dienai.
 • Valmieras audzēkņi darbojās bezmaksas floristikas kursos un Māmiņu dienā gatavoja dāvanas savām mammām.
 • Ar Valmieras Novada fonda atbalstu 6 mēnešus 1 reizi nedēļā ar riska bērniem darbojās bērnu psihologs.

Vasaras nometnes

Kultūras un izlītības fonds “Upe”:

 • Jūlijā organizēja radošu vasaras nometni bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām Kandavas novadā “Līčos”. Nometnē bez maksas piedalījās 85 bērni un jaunieši no Rīgas, Lielvāŗdes, Ikšķiles, Ķeguma, Ogres, Ledmanes, Jumpravas un Kalsnavas.

Bērnu centrā “Ligzdiņa”:

 • 18. – 22. jūlijā 10 Smiltenes audzēkņi piedalījās āra apmācības centrā “Pelēkais vilks” nometnē “Izaicinājums piedzīvojumam” Kuldīgas novadā. Pārējie Smiltenes audzēkni piedalījās nometnē Jūrmalā ar pasaku mājas “Undīne” apmeklējumu radošām un sportiskām aktivitātēm. U-šū treneris un nometnes “Atklāj sevi” vadītājs Kaspars Meļņikonis ar palīgiem vadīja grupu saliedēšanas uzdevumus. 22.jūlijā dienu pie jūras pavadīja arī Valmieras audzēkņi.
 • 24. – 26. jūlijā Valmieras audzēkņi devās uz vasaras nometni “Trīssaliņās” ar sportiskām un radošām aktivitātēm.
 • Vasaras nometnes un ēdināšana visiem audzēkņiem bija par brīvu.

Izzinoši un kultūras pasākumi

Bērnu centra “Ligzdiņa” rīkotie pasākumi sociāli neaizsargāto ģimeņu bērniem:

 • 13.01.12 Cēsu zinātnes centrā un ceļojošās izstādes “Leonardo Da Vinči izgudrojumi” apmeklēja Smiltenes audzēkņi. Pirms apmeklējuma iepazīstinājām bērnus ar Da Vinči daiļradi. Zinātnes centrā piedalījāmies Lego pilsētas celtniecības darbos.
 • Uzvarējām LAD un biedrības “Abulas lauku partnerība” administrētajā ELFLA projektu konkursā multimediju un informāciju tehnoloģiju klases izveidošanai dienas centrā Smiltenē.
 • Ar Valkas un Valmieras NVA filiāļu atbalstu darbam ar bērniem piesaistījām jauniešus – bezdarbniekus programmas “Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” ietvaros – 4 cilvēkus Smiltenē un 3 – Valmierā. Ar Smiltenes Sociālā dienesta atbalstu algotu sabiedrisko darbu Smiltenes bērnu centrā veica 2 bezdarbnieki.
 • 29.01.12 Smiltenes un Valmieras audzēkņi apmeklēja Latvijas Nacionālās Operas baleta iestudējumu “Riekstkodis”. Bērni iepriekš iepazinās ar Hofmaņa pasaku un zīmēja ilustrācijas.
 • 5.04.12 Smiltenes un Valmieras audzēkņi piedalījas Lieldienu svinībās viesu mājās “Donas” ar olu krāsošanu un ripināšanu, šūpošanos, radošajām un sportiskajām aktivitātēm, “Raibās zupas” vārīšanu un ēšanu, maizes cepšanu. Saimniecei uzņemt viesus palīdzēja Smitlenes bāriņtiesas priekšsēdētāja ar palīgiem no Smiltenes jauniešu domes.
 • Aprīlī notika mazo smilteniešu pārgājiens uz Cērtenes pilskalnu ar pikniku un fonda “Krustceles” ierīkotu sporta atrakciju apmeklējumu.
 • Māmiņu dienā Valmierā notika pasākums kopā ar mammām un vecmammām ar bērnu sagatavotu dāvanu pasniegšanu un svētku galdu, kopējām rotaļām.
 • 24.05.12 norisinājas sakopšanas talka Smiltenes bērnu centrā kopā ar bērniem un viņu vecākiem, izmantojot LAD projekta 2011. gadā iegūto zālespļāvēju. Talka noslēdzās ar desiņu cepšanu vecāku ierīkotajā ugunskura vietā.
 • Mācību gada laikā Smiltenē turpinajam rīkot “profesiju dienas” – tikšanos ar dažādu profesiju pārstāvjiem.
 • 29.05.12 mazie smiltenieši piedalījas sporta kompleksa “Trīssaliņas” Grundzāles pagastā dabas takas atklāšanā ar izzinošām un sportiskām aktivitātēm.
 • 6.06.12 33 Smiltenes audzēkņi devās uz Tartu ekskursijā uz zinātnes centru „Ahhaa” un akvaparku.
 • 25.08.12 kopā ar Smiltenes Kultūras pārvaldi rīkojām Smiltenes pilsētas un pagastu sociāli neaizsargāto ģimeņu bērniem pasākumu “Jampadracis pirms skolas sākuma”. Tā bija iespēja plašākam bērnu lokam izmantot 2011. gadā LAD projektā iegūto spēļu laukumu un iesaistīties sportiskās atrakcijās.
 • Dāvanu kartes skolas piederumu iegādei saņēma 42 bērni.
 • 30.10.12 Smiltenes un Valmieras audzēkņi, kopā 70 bērni, apmeklēja cirka izrādi Valmierā.
 • 18.12.12 Ziemassvētku svinēšana ar rūķi, saldumu paciņām un svētku galdu Smiltenes un Valmieras centros. Valmierā dažādas svētku aktivitātēs iesaistījām arī bērnu vecākus.

2011.gadā paveiktais

Bērnu ārstēšana

Labdarības fonds “Smaids”:

 • projektā “Mazajiem mīluļiem” palīdzēja ārstēšanā 13 gadīgajam Danielam no Smiltenes, 16 g.v. Lindai no Līvāniem, Ksenijai (5 g.v.), Kristeram (5 gadi), Jolantai (12 g.v.) un 4 gadus vecajai Madarai no Rīgas kopumā ar 5377 latiem.
 • Apmaksāta daļa no operācijas izdevumiem 7 g.v. Elizabetei no Smiltenes 2500 Ls apmērā

Palīdzība ar pārtiku

Bērnu centrā “Ligzdiņa”:

 • Katru nedēļu 40 – 53 bērni no trūcīgām un sociāli neaizsargātām daudzbērnu ģimenēm apmeklēja dienas centru Smiltenē, paēda tējas pauzēs, piedalījās bezmaksas radošās nodarbības un interesanti pavadīja brīvo laiku.
 • Ģimenes, kurās kopumā aug 72 bērni, katru nedēļu saņēma pārtikas pakas.
 • Kopš maija Valmieras sociālajā mājā darbojas “Ligzdiņas” spēļu istaba, kurā ik dienu 10 – 18 tās iemītieku bērni lietderīgi un radoši pavada laiku un tiek paēdināti.

Labdarības fonds “Smaids”:

 • Līvānos atbalstīja ģimenes, kuru vecāki bija spiesti pamest darbu, lai rūpētos par slimu bērnu.

Vasaras nometnes

Vasarā notika vairākas nometnes trūcīgiem bērniem un bērniem ar īpašam vajadzībām:

Labdarības fonds “Upe”:

 • rīkoja radošo nometni Kaibalas pamatskolā 70 dalībniekiem no dažādiem Latvijas novadiem.

Ar bērnu centra “Ligzdiņa” atbalstu:

 • 12 dalībnieki no Valmieras filiāles pavadīja laiku nometnē “Līdaciņas ABC” Mazsalacā, kur piedalījās arī makšķerēšanas sacensībās;
 • Audzēkņi no Smiltenes un tuvējiem pagastiem sportoja un piedalījās radošās nodarbēs atpūtas bāzē “Trīssaliņas”;

Izzinoši un kultūras pasākumi

Labdarības fonds “Upe”:

 • turpināja rīkot mākslas darbnīcas bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām Lielvārdes mākslas skolā.

Ar bērnu centra “Ligzdiņa” atbalstu:

 • Smiltenē un Valmierā notika sporta dienas bērniem.
 • Vairāk kā 40 bērnu saņēma dāvanu kartes skolas piederumu iegādei.
 • “Zobu veselības dienā”, piedaloties higiēnistei Ilzei Riekstiņai,  40 bērni tika pie zobu higiēnas komplekta.
 • Oktobrī un novembrī 36 bērni Smiltenē un 14 Valmierā piedalījās bezmaksas floristikas kursos, radot dāvanas ne tikai saviem tuviniekiem, bet arī bērnu centra “Ligzdiņa” atbalstītājiem.
 • Valmieras teātrī notika Ziemassvētkiem veltīta izstāde ar bērnu veidotiem floristikas darbiņiem. Autori dāvanā saņēma izrādes “Krāsainās pasakas” apmeklējumu.
 • Bērni, kuri labi mācījušies, devās braucienā uz “Rūjienas saldējumu”, kur nogaršoja saldo uzņēmuma produkciju.
 • 4.decembrī 38 bērni devās uz Siguldu, lai piedalītos pasākumā “Ziemassvētki brīnumskapī”.
 • Kā katru gadu, 11.decembrī sarīkojām lielo labdarības pasākumu ap 200 trūcīgajiem bērniem no Vidzemes.