2015.gadā paveiktais

Labdarības fonds “Smaids”

“Smaids” sniedza palīdzību bērniem un pusaudžiem ar veselības problēmām:

 • 9 g.v. Alīsei pēc bērnu cerebrālas triekas apmaksātas reitterapijas un fizioterapijas nodarbības Vaivaru rehabilitācijas centrā par 236,00 EUR.
 • 17 g.v.Danielam, kurš sirgst ar diabētu, apmaksāta insulīna sūkņa iegāde par 2107,70 EUR.
 • 750,00 EUR pārskaitīti “Palīdzēsim.lv” projektam palīdzības sniegšanai 6 g.v. Emīlijai, 4,7 g.v.Jānim un 12 g.v.Ērikai.
 • 925,00 EUR pārskaitīti Bērnu centram “Ligzdiņa” pārtikas pakām ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām Valmierā, launagam bērnu centros Smiltenē un Ēvelē un vasaras nometnei riska grupas bērniem un pusaudžiem.

Bērnu centrā “Ligzdiņa” paveiktais

Palīdzība ar pārtiku:

 • Ar VAS “Latloto” atbalstu sociāli neaizsargāto ģimeņu bērniem skolu brīvlaikos izdalījām 819 brīvpusdienu porcijas.
 • Launagu paēda ap 50 audzēkņi Smiltenē un Ēvelē.
 • Rīgā un Valmierā reizi mēnesī pārtikas pakas izdalītas 8 maznodrošinātām ģimenēm, kurās aug 20 bērni, 10 no tiem ar invaliditāti.
 • Rīgā ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām dāvinātas Ziemassvētku paciņas.

Bezmaksas nodarbības riska bērniem un audzinoši pasākumi pusaudžiem ar uzvedības problēmām:

Ziedot.lv atbalstītā projekta “Štābiņš” ietvaros no 20 līdz 51 audzēkņu Smiltenē:

 • Dabas zinību un matemātikas nodarbībās “Mācībprieks” pārliecinājās, ka arī eksaktie priekšmeti var būt saistoši.
 • 2 reizes mēnesī bērniem psiholoģisko atbalstu sniedza un speciālās nodarbības vadīja sociālo pakalpojumu aģentūras projektu vadītājs Kaspars Meļņikonis, sadarbojoties ar sociālā dienesta un skolu speciālistiem. Tika veikts darbs ar “grūtajiem pusaudžiem” no nelabvēlīgām ģimenēm.
 • Par projekta līdzekļiem iegādāts jauns sporta inventārs un mācību līdzekļi.

Radošās un sporta aktivitātes:

 • Bērni piedalījās stafetēs, spēlēja hokeju, basketbolu, tautas bumbu, tenisu, badmintonu, biljardu, galda futbolu un citas galda spēles.
 • Audzēkņi asināja prātu viktorīnās, risināja “prāta mežģus”, sacentās šahā un dambretē, mācījās spēlēt mūzikas instrumentus, paši veidot uzlīmes.
 • Valentīndienā piedalījāmies “Labdarības skolā”, kuru organizēja Valmieras novada fonda projektu vadītājs un “Ligzdiņas” skolotājs Mārcis Bogdanovs.
 • Bērni gatavoja dāvanas veciem ļaudīm no Smiltenes sociālās aprūpes nodaļas.
 • Bērni veidoja dekorus Lieldienām un dāvanas Māmiņu dienai.
 • Sagaidot Adventi, radošajā darbnīcā tapa apsveikumi un dāvanas “Ligzdiņas” draugiem un atbalstītājiem. Bērnus ar brīnišķīgām piparkūkām iepriecināja uzņēmuma “Ozolu maize” saimniece.

Ekskursijas un pasākumi:

 • Pavasarī un rudenī bērni piedalījās Smiltenes bērnu centra teritorijas sakopšanā – pļāva zāli un grāba lapas. Ik reizi pēc nodarbībām audzēkņi palīdzēja sakopt nodarbību telpu.
 • Martā braucām un “Ahhaa” zinātnes centru Igaunijā, ka arī apmeklējām planetāriju un 3D kino.

 • Aprīlī pārgājienā mācījāmies atpazīt meža augus un staigāt pa virvi.
 • Jūnijā orientēšanās sacensībās Cērtenes pilskalnā meklējām apslēpto mantu un trenējām veiklību uz sporta rīkiem.
 • Jūlijā notika ekskursija ar nakšņošanu teltīs mežā un zupas vārīšanu uz ugunskura. Bērni rādīja savus priekšnesumus, dziedāja kopā ar Mārci viņa ģitāras pavadījumā. Vācām ārstniecības augus un mācījāmies tos atpazīt pēc smaržas.
 • Augustā mācījāmies par pasaules un Latvijas dzīvniekiem, gatavojoties Rīgas zoodārza apmeklējumam – “Swedbank” dāvinātai ekskursijai mūsu audzēkņiem.
  Apmeklējām arī jūru, peldējāmies un cēlām smilšu pilsētiņu.
 • Septembrī piedalījāmies talkā “Imanta Ziedoņa pēdās” Brantu pagastā kultūrvēsturisko vietu sakopšanā. Attīrījām vecos robežakmeņus, izveidojām zaru žogu, lējām vaska sveces. Pie ugunskura tika vārīta zupa, ceptas desiņas, klausījāmies pasākuma vadītāja Jāņa Puntuļa pašdarināto instrumentu skaņas un dziedājām pie ugunskura. Bērni bija sajūsmā par trušu saimi, ko varēja arī apmīļot.


 • Valsts svētkos spēlējām viktorīnu par Latvijas dabu, likām kopā Latvijas puzli, dziedājām latviešu karavīru dziesmas un skatījāmies mācību filmas.
 • Ar Smiltenes pašvaldības atbalstu braucām mācību ekskursijās, tajā skaitā uz Saules muzeju.
 • Čaklākiem darbā un mācībās bērniem centrs “Bowlero” dāvināja skaistu boulinga spēles vakaru.
 • SIA “Maxima” ir Bērnu centra “Ligzdiņa” atbalstītāji no tā darbības sākuma.
  Ziemassvētku labdarības koncertā veikalā “Maxima” Valmierā dziedāja “Ligzdiņas” bērni kopā ar multimākslinieku Mārci Bogdanovu, kurš prot spēlēt dažādus instrumentus.
  Koncerta laikā tika saziedots 217,30 EUR mazo Valmieriešu, Smilteniešu un Ēveliešu atbalstam.
  Mazie dziedātāji bija ārkārtīgi lepni, ka spējuši palīdzēt saviem vienaudžiem un laimīgi par gardām dāvanām no “Maxima” kolektīva un brīnišķīgām veltēm un sātīgām pusdienām, ko bija sarūpējuši kafejnīcas “Bastions” darbinieki.

Vasaras nometnes:

 • Ar Smiltenes pašvaldības un fonda “Smaids” atbalstu audzēkņi pavadīja 10 brīnišķīgas dienas Tūjā, Kaspara Meļņikoņa populārajā nometnē “Atklāj sevi”.