2014. gadā paveiktais

Labdarības fonds “Smaids”

“Smaids” sniedza palīdzību bērniem un jauniešiem ar veselības problēmām:

 • 1000.00 EUR pārskaitīti bērnu slimnīcas fondam Dāvja ārstēšanai Filadelfijas bērnu slimnīcā.
 • Iegādāti insulīna sūkņa papildelementi ar cukurslimību sirgstošajam Danielam no Smiltenes par 3646.56 EUR.
 • Alisei no Jūrmalas apmaksātas smilšu terapijas un reitterapijas nodarbības par 321.00 EUR.
 • Bērnu centra “Ligzdiņa” audzēkņiem no riska ģimenēm palīdzēts iegādāties vitamīnu komplektus par 300.00 EUR.
 • Ar pārtikas un pirmās nepieciešamības precēm atbalstīta smagi slimās Lindas ģimene par 1080.00 EUR.
 • Par 170.00 EUR iegādāti kancelejas komplekti akcijā “Skola sauc”.

Bērnu centrs “Ligzdiņa”

Bezmaksas nodarbības un palīdzība ar pārtiku

 • 2014.gadā bērnu centru Smiltenē apmeklēja līdz 57 bērni no sociāli neaizsargātām un riska daudzbērnu ģimenēm. Audzēkņi paēda launagu un vairākas reizes mēnesī saņēma palīdzību ar pārtikas pakām.
 • No oktobra līdz janvārim, arī skolas brīvlaikos, kad bērni nesaņem brīvpusdienas skolās, sadarbībā ar Smiltenes tehnikuma ēdnīcu, izsniedzām ap 200 brīvpusdienu porciju bērniem no riska ģimenēm.
 • Palīdzību ar pārtiku reizi mēnesī sniedzām 5 daudzbērnu ģimenēm, kurās aug arī bērni ar īpašam vajadzībām Valmierā un Rīgā.
 • Sadarbībā ar Ēveles pamatskolu un biedrību “Pāvulēni”, 16 sākumskolas bērniem katru darba dienu nodrošinājām bezmaksas nodarbības un launagu.
 • Sadarbībā ar Valmieras novada fondu, rīkojām nodarbības bērniem no riska ģimenēm,bērni arī paēda launagu.

Radošās un izglītojošās nodarbības

 • Smiltenes audzēkņi 2 reizes nedēļā darbojās radoši, sportoja, siltajā laikā peldējās un piedalījās sakopšanas talkās.
 • Smiltenes audzēkņi iesaistījās projektā “Mācībprieks”, lai uzlabotu skolas sekmes un pārliecinātos, ka eksaktie priekšmeti var būt interesanti. Nodarbībās izmantojām informācijas tehnololģiju iespējas, pateicoties LAD projektā iegūtajam finansējumam iepriekšējos gados.

Vasaras nometnes

 • No 2014.gada 11. – 15.augustam sadarbībā ar Ēveles pamatskolu un biedrību “Pavulēni” ar SIF atbalstu sarīkojām vasaras nometni “Raibās dienas Ēvelē” ar mūsu audzēkņu un diasporas bērnu piedalīšanos.
  Bērni bija sajūsmā par ekskursiju Ventspilī un Pūres šokolādes muzeju. Apmeklējām Imanta Ziedoņa kapavietu un skaitījām dzeju.
 • Sadarbībā ar biedrību Undīne, jūlijā Smiltenes audzēkņi piedalījās radošajā nometnē Secē – kopā apguvām meža gudrības, vācām zāļu tējas, sportojām, spēlējām teātri, veidojām rotājumus, kostīmus un vēja zvanus no dabas materiāliem, gatavojām svilpītes un smaržīgās vannas bumbas.

   

 • Ar ziedot.lv atbalstu audzēkņi no Smiltenes varēja piedalīties sporta nometnē “Atklāj sevi” augustā.

Izglītojošie un kultūras pasākumi

  • Ar aktīvā tūrisma centra “Eži” atbalstu, Smiltenes un Valmieras audzēkņi augustā piedalījās ekskursijā ar kuģīti pa Gauju un Tūjas pludmales apmeklējumu.
  • Smiltenieši un valmierieši brauca uz baleta izrādi ”Karlsons”, pirms tam iepazinās ar pasaku par Karlsonu.

 

 • 18 novembrī devās uz zinātnes centru Zili brīnumi un festivālu “Staro Rīga”.
 • Ēveles audzēkņi devās uz Nacionālās bibliotēkas jaunām telpām, decembrī ar ziedot.lv atbalstu apmeklēja Nacionālā teātra izrādi “Sudraba slidas” un kopā ar Smiltenes bērniem viesojās Baldones observatorijā.

 

 

 • Septembrī Smiltenē notika zinātnes centra “Zili brīnumi” lekcija un oktobrī – lekcija par savstarpējām attiecībām skolā un sevis motivēšanu mācībām.
 • Smiltenes audzēkņi veidoja dāvanas un gatavojās labdarības koncertam Smiltenes slimnīcas sociālās aprūpes nodaļas iemītniekiem. Bērni dziedāja skolotāja ģitāras un saksofona pavadībā, apmeklēja arī gulošus vecos cilvēkus un uzdāvināja 42 pašdarinātas ziemassvētku dāvanas.