2013.gadā paveiktais

Bērnu ārstēšanai un veselībai

Labdarības fonds “Smaids”

 • Sniedza palīdzību ar diabētu slimajiem Danielam – 817 Ls un Artim no Preiļiem – 513 Ls.
 • Karmenai no daudzbērnu ģimenes Smiltenē uzlabots sakodiens – 386 Ls.

Bērnu centrā “Ligzdiņa”

 • Smiltenes audzēkņiem no sociāli neaizsargātām ģimenēm izdalīti 45 vitamīnu komplekti.

Palīdzība ar pārtiku

Bērnu centrā “Ligzdiņa”

 • 57 audzēkņi no sociāli neaizsargātām un riska ģimenēm Smiltenē un 30 audzēkņi Valmierā apmeklēja bezmaksas nodarbības un paēda launagu.
  Pārtikas pakas saņēma 40 mazie smiltenieši.
 • Sadarbībā ar Sociālo pakalpojumu aģentūru Rīgā atbalstījām ar pārtiku ap 20 riska ģimeņu bērnus.

Radošās un izglītojošās nodarbības

Kultūras un izglītības fonds “Upe”

 • Katru nedēļu rīkoja radošas darbnīcas bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.

Bērnu centrā “Ligzdiņa”

 • Smiltenē par LAD un ELFLA projektu konkursā iegūto finansējumu ierīkoja nelielu multimēdiju telpu, lai nodarbībās izmantotu moderno tehnoloģiju iespējas.
 • Martā kopā ar Lieldienu zaķi krāsojām olas un pildījām āķīgus uzdevumus.
 • Valmieras audzēkņi paši noorganizēja radošu konkursu un vadīja pasākumu.
 • Vecāki, skolotāji, jaunākie brāļi un māsas bija skatītāji.
 • Audzēkņi Smiltenē un Valmierā gatavoja dāvanas Māmiņu dienai.
 • Valmieras bērni paši sarīkoja teātra izrādi savām mammām.
 • Smiltenieši piedalījās ZAAO akcijā “Atkritumu šķirošana”, gatavoja dekoratīvus “augļus” no nevajadzīgiem iepakojumiem un dekorēja simbolisko koku pilsētas centrā, kā arī iesaistījās viktorīnā par atkritumu šķirošanu.
 • Rīkojām pirmsskolas pasākumu Smiltenē, kurā Pepija iesaistīja bērnus sportiskās nodarbībās un piedāvāja atjautīgus uzdevumus. 7 grūtībās nonākušie bērni saņēma dāvanu kartes skolas piederumiem.
 • Kopā ar bērniem rīkojām sakopšanas talkas Smiltenē un Valmierā.
 • Siltajā laikā sportojām mūsu spēļu laukumos, peldējāmies, spēlējām basketbolu, pilnveidojām futbola spēles prasmes brīvprātīgā trenera vadībā. Valmieras audzēkņi paši sarīkoja sporta dienu.

 • Bērni abās “Ligzdiņas” filiālēs radoši darbojās, spēlēja šahu, galda spēles un zīmēja.
 • Mārtiņdienā gatavojām “mūzikas instrumentus” no kartona, kopā ar Mārtiņgaili mācījāmies dziesmas, dejas un ticējumus.
 • Valsts svētkos bērni gatavoja radošos darbus datorgrafikas tehnikā, veltītus Latvijas 95 gadu jubilejai.
 • Radošo darbnīcu sveču dekorēšanā akcijai “Eņģeļi pār Latviju”, kā brīvprātīgais vadīja pazīstamais florists un uzņēmējs Aivis Megris. Bērni veidoja arī Ziemassvētku vainagus kā dāvanas saviem vecākiem un “Ligzdiņas” atbalstītājiem.

Vasaras nometnes

Kultūras un izglītības fonds “Upe”

 • Rīkoja ikgadējo vasaras nometni bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.

Bērnu centrā “Ligzdiņa”

 • Jūlijā Smiltenes un Valmieras audzēkņi piedalījās sporta nometnē “Atklāj sevi” un radošajā nometnē pie jūras ar Pasaku mājas “Undīne” apmeklējumu.
 • Bērni pina un laboja zaru žogu, piedalījās radošās un sportiskās aktivitātēs, apmeklēja pasākumu ar “Einšteina” laboratoriju.

Izglītojošie un kultūras pasākumi

Bērnu centrā “Ligzdiņa”

 • Februārī apmeklējām LNO baleta izrādi “Apburtā princese”. Pirms brauciena uz teātri lasījām pasaku un skatījāmies multfilmu par šo tematu.
 • Aprīlī Smiltenes un Valmieras audzēkņi devās uz Tartu “Ledus laikmeta centru”. Pirms ekskursijas mācījāmies par Ledus laikmetu, klimata izmaiņām un tā laikmeta dzīvniekiem, sagatavojām bērnu zīmējumu izstādi, ko nogādājām “Ledus laikmeta centrā”. Bērni apmeklēja arī Tartu akvaparku.
 • Septembrī smiltenieši un valmierieši devās uz kosmosa festivālu Priekuļu lidlaukā, kur gatavoja ar saspiestu gaisu darbināmus lidaparātus, iepriekš bērni mācijās par aeronautikas un kosmonautikas vēsturi.
 • Rudenī Smiltenes bērni apmeklēja uguns skulptūru festivālu Rīgā, priecājās par ledus skulptūrām, uguns šovu un svētku salūtu.
 • Decembrī Jogita Pūpola kopā ar mākslinieku Kašeru sarīkoja Ziemassvētku labdarības pasākumu Smiltenes un Valmieras audzēkņiem. Bērniem Ziemassvētku dāvanas sarūpēja Smiltenes uzņēmums “Ozolu maize” un lielus un garšīgus kliņģerus Valmieras kafejnīca “Bastions”, māksliniekus ar svētku maltīti pacienāja kafejnīca “Mūza”.