2012.gadā paveiktais

Bērnu ārstēšanai un veselībai

Labdarības fonds “Smaids”, turpinot projektu “Mazajiem mīluļiem”:

 • palīdzēja Lindas ģimenei no Līvāniem nodrošināt meitas aprūpi – 560 Ls
 • 14 gadīgajam Danielam, kurš sirgst ar 1.līmeņa cukura diabētu, iegādāti insulīna sūkņa palīgelementi pastāvīgas, normālas dzīves nodrošināšanai – 705,77 Ls
 • Karmenai no daudzbērnu ģimenes Smiltenē, kurā ir arī divi 2.grupas invalīdi, uzsākta ārstēšana nepareizam sakodienam veselības un pašsajūtas uzlabošanai – 250 Ls

Bērnu centrā “Ligzdiņa”:

 • Izdalīti vitamīnu komplekti 34 un zobu pastas 38 audzēkņiem.

Palīdzība ar pārtiku

Bērnu centrā “Ligzdiņa”:

 • 50 audzēkņu no sociāli neaizsargātām ģimenēm dienas centrā Smiltenē 2 reizes nedēļā varēja apmeklēt bezmaksas nodarbības un paēst tējas pauzēs.
 • Pārtikas pakas ik nedēļu saņēma līdz 35 audzēkņiem.
 • Katru nedēļu vietējie zemnieki ar savu produkciju atbalstīja ģimenes, kurās aug vairāk kā 70 bērnu.
 • Ar Valmieras pašvaldības atbalstu turpināja darboties rotaļu istaba riska ģimeņu bērniem Valmieras sociālajā mājā. Bezmaksas nodarbības un launagu apmeklēja no 7 līdz 28 bērni dienā 3 – 5 reizes nedēļā.
 • 2 bez vecāku gādības palikuši bērni ar SIA „Kantīne B” atbalstu regulāri varēja paēst labdarības pusdienas.
 • Uzsākta sadarbība ar Sociālo pakalpojumu aģentūru Rīgā riska ģimeņu bērnu atbalstam ar pārtiku pēc krīzes centrā “Mīlgrāvis” saņemtās rehabilitācijas.

Radošās un izglītojošās nodarbības

Kultūras un izlītības fonds “Upe”:

 • 2 reizes nedēļā mācību gada laikā rīkoja bezmaksas radošās nodarbības bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.

Bērnu centrā “Ligzdiņa”:

 • Oktobrī 3 bērni saņēma mācībām nepieciešamos 2 lietotu datoru komplektus no anonīmajiem ziedotājiem.
 • Mazie smiltenieši iesaistījās bezmaksas pērļošanas nodarbībās, gatavoja dāvanas Māmiņu dienai.
 • Valmieras audzēkņi darbojās bezmaksas floristikas kursos un Māmiņu dienā gatavoja dāvanas savām mammām.
 • Ar Valmieras Novada fonda atbalstu 6 mēnešus 1 reizi nedēļā ar riska bērniem darbojās bērnu psihologs.

Vasaras nometnes

Kultūras un izlītības fonds “Upe”:

 • Jūlijā organizēja radošu vasaras nometni bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām Kandavas novadā “Līčos”. Nometnē bez maksas piedalījās 85 bērni un jaunieši no Rīgas, Lielvāŗdes, Ikšķiles, Ķeguma, Ogres, Ledmanes, Jumpravas un Kalsnavas.

Bērnu centrā “Ligzdiņa”:

 • 18. – 22. jūlijā 10 Smiltenes audzēkņi piedalījās āra apmācības centrā “Pelēkais vilks” nometnē “Izaicinājums piedzīvojumam” Kuldīgas novadā. Pārējie Smiltenes audzēkni piedalījās nometnē Jūrmalā ar pasaku mājas “Undīne” apmeklējumu radošām un sportiskām aktivitātēm. U-šū treneris un nometnes “Atklāj sevi” vadītājs Kaspars Meļņikonis ar palīgiem vadīja grupu saliedēšanas uzdevumus. 22.jūlijā dienu pie jūras pavadīja arī Valmieras audzēkņi.
 • 24. – 26. jūlijā Valmieras audzēkņi devās uz vasaras nometni “Trīssaliņās” ar sportiskām un radošām aktivitātēm.
 • Vasaras nometnes un ēdināšana visiem audzēkņiem bija par brīvu.

Izzinoši un kultūras pasākumi

Bērnu centra “Ligzdiņa” rīkotie pasākumi sociāli neaizsargāto ģimeņu bērniem:

 • 13.01.12 Cēsu zinātnes centrā un ceļojošās izstādes “Leonardo Da Vinči izgudrojumi” apmeklēja Smiltenes audzēkņi. Pirms apmeklējuma iepazīstinājām bērnus ar Da Vinči daiļradi. Zinātnes centrā piedalījāmies Lego pilsētas celtniecības darbos.
 • Uzvarējām LAD un biedrības “Abulas lauku partnerība” administrētajā ELFLA projektu konkursā multimediju un informāciju tehnoloģiju klases izveidošanai dienas centrā Smiltenē.
 • Ar Valkas un Valmieras NVA filiāļu atbalstu darbam ar bērniem piesaistījām jauniešus – bezdarbniekus programmas “Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” ietvaros – 4 cilvēkus Smiltenē un 3 – Valmierā. Ar Smiltenes Sociālā dienesta atbalstu algotu sabiedrisko darbu Smiltenes bērnu centrā veica 2 bezdarbnieki.
 • 29.01.12 Smiltenes un Valmieras audzēkņi apmeklēja Latvijas Nacionālās Operas baleta iestudējumu “Riekstkodis”. Bērni iepriekš iepazinās ar Hofmaņa pasaku un zīmēja ilustrācijas.
 • 5.04.12 Smiltenes un Valmieras audzēkņi piedalījas Lieldienu svinībās viesu mājās “Donas” ar olu krāsošanu un ripināšanu, šūpošanos, radošajām un sportiskajām aktivitātēm, “Raibās zupas” vārīšanu un ēšanu, maizes cepšanu. Saimniecei uzņemt viesus palīdzēja Smitlenes bāriņtiesas priekšsēdētāja ar palīgiem no Smiltenes jauniešu domes.
 • Aprīlī notika mazo smilteniešu pārgājiens uz Cērtenes pilskalnu ar pikniku un fonda “Krustceles” ierīkotu sporta atrakciju apmeklējumu.
 • Māmiņu dienā Valmierā notika pasākums kopā ar mammām un vecmammām ar bērnu sagatavotu dāvanu pasniegšanu un svētku galdu, kopējām rotaļām.
 • 24.05.12 norisinājas sakopšanas talka Smiltenes bērnu centrā kopā ar bērniem un viņu vecākiem, izmantojot LAD projekta 2011. gadā iegūto zālespļāvēju. Talka noslēdzās ar desiņu cepšanu vecāku ierīkotajā ugunskura vietā.
 • Mācību gada laikā Smiltenē turpinajam rīkot “profesiju dienas” – tikšanos ar dažādu profesiju pārstāvjiem.
 • 29.05.12 mazie smiltenieši piedalījas sporta kompleksa “Trīssaliņas” Grundzāles pagastā dabas takas atklāšanā ar izzinošām un sportiskām aktivitātēm.
 • 6.06.12 33 Smiltenes audzēkņi devās uz Tartu ekskursijā uz zinātnes centru „Ahhaa” un akvaparku.
 • 25.08.12 kopā ar Smiltenes Kultūras pārvaldi rīkojām Smiltenes pilsētas un pagastu sociāli neaizsargāto ģimeņu bērniem pasākumu “Jampadracis pirms skolas sākuma”. Tā bija iespēja plašākam bērnu lokam izmantot 2011. gadā LAD projektā iegūto spēļu laukumu un iesaistīties sportiskās atrakcijās.
 • Dāvanu kartes skolas piederumu iegādei saņēma 42 bērni.
 • 30.10.12 Smiltenes un Valmieras audzēkņi, kopā 70 bērni, apmeklēja cirka izrādi Valmierā.
 • 18.12.12 Ziemassvētku svinēšana ar rūķi, saldumu paciņām un svētku galdu Smiltenes un Valmieras centros. Valmierā dažādas svētku aktivitātēs iesaistījām arī bērnu vecākus.